TeaEduca

Your music training space

Purchase conditions

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l'ús del lloc web, http://www.teaeduca.cat, del qual La Federació Catalana d’Autisme amb NIF: G65351322 i domicili al c/ Providència, 42, 08024 Barcelona és titular.

Per qualsevol consulta pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 693909527 o enviant un correu electrònic a info@fedcatalanautisme.org.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d'aplicació, Federació Catalana d’Autisme (TeaEduca) informa:

OBJECTE

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la web de www.teaeduca.cat (Federació Catalana d’Autisme), en relació amb els productes i serveis que oferim a través del lloc web www.teaeduca.cat.

Si utilitza el lloc web TeaEduca o fa una comanda a través seu vostè està acceptant les Condicions i la Política de Privacitat TeaEduca (Federació Catalana d’Autisme. motiu pel qual, si no hi està d'acord, abstingui’s de fer cap comanda.

El lloc web TeaEduca té per objecte la venda de cursos, tallers de caràcter educatiu en l’àmbit musical que fomentin el coneixement i la creativitat tant entre els professionals del sector com entre aquelles persones interessades en l’educació musical. Les característiques dels productes apareixen reflectides en les corresponents pàgines d'aquesta web, així com les particularitats de cada operació que pugui realitzar-se en aquest entorn en els idiomes català, castellà, i anglès.

Aquestes condicions podrien ser modificades, així li recomanem que les llegeixi abans d'efectuar cada comanda.

COMANDES

Realitzar una comanda a TeaEduca equival a la plena acceptació dels preus que s’indiquen, a la descripció dels serveis que s’ofereixen i a les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web TeaEduca únicament per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s'obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix la possibilitat de poder fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

Fer una comanda a través de TeaEduca garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes a TeaEduca La confirmació de reserva de plaça la realitzarà TeaEduca. Un cop realitzada la reserva i el pagament, l’usuari rebrà un mail de confirmació i posteriorment el redirigirà a la web TeaEduca, on podrà comprovar a quin curs s’ha inscrit, es podrà donar de baixa o descarregar la factura.

PAGAMENT

Federació Catalana d’Autisme propietària de TeaEduca, ofereix la possibilitat d'efectuar el pagament a través de targeta y PayPal. El càrrec a la targeta de crèdit es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent i un cop s'hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a l'entitat financera corresponent. El sistema d'encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

La seguretat en la compra electrònica està garantida per l'entitat financera corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al fer de pagament amb targeta.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades pròpia. S’utilitzaran únicament en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de l’entitat financera corresponent a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur.

Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, però si l'entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè. Federació Catalana d’Autisme responsable de TeaEduca, es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne de noves o eliminar alguna de les existents, sense que l'usuari/client de TeaEduca pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant això, si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des de TeaEduca ens posaríem en contacte amb el client per informar d'aquest canvi, oferint l'opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA

Els preus indicats a sota de cada curs i/o tallers són totals (IVA inclòs). Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l'operació, s'especifiquen clarament els preus de cadascun dels cursos i/o tallers triats.

INFORMACIÓ I CONSULTES

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d'incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició el nostre correu electrònic info@fedcatalanautisme.org. La formalització de la compra es podrà realitzar en els idiomes català, castellà i anglès.

DEVOLUCIONS

Dret de revocació: l'Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, de Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció, prèvia comunicació amb Federació Catalana d’Autisme. (TeaEduca) (mitjançant correu electrònic dirigit a info@fedcatalanautisme.org), amb devolució del preu que hagués pagat pel curs i/o taller sol.licitat. La devolució i/o sol.licitut de cancel.lació de la inscripció al curs i/o taller s'exercirà sense penalitzacions, de manera que la Federació Catalana d’Autisme procedirà al reintegrament de l'import total de la compra, sempre i quan es realitzi amb una antel.lació mínima al inici del curs. La Federació Catalana d’Autisme representant de TeaEduca no podrà fer la devolució del preu de curs i/o taller un cop aquest hagi començat.

També posem a la vostra disposició el formulari oficial de sol·licitud de devolucions basat en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de novembre.

RESPONSABILITAT

TeaEduca (Federació Catalana d’Autisme) no podrà ser considerada responsable de l'incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d'interrupció de l'activitat o vaga total o parcial, o un altre circumstància que impossibilités la realització del curs. No obstant, farà tot el que estigui al seu abast per poder realitzar el servei contractat, en cas de ser impossible, es realitzarà la devolució del cost del curs/taller.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor ni el dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a Federació Catalana d’Autisme per arribar a una resolució amistosa.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ALTRES DRETS

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web TeaEduca als quals pugui accedir són propietat exclusiva de la Federació Catalana d’Autisme. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d'aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l'autorització escrita de TeaEduca (Federació Catalana d’Autisme).

LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l'usuari i Federació Catalana d’Autisme les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.

SISTEMA DE RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS

Aquestes condicions generals es regeixen per la Llei Espanyola. Les parts es sotmeten, a la seva elecció, per la resolució de conflictes i amb la renúncia de qualsevol altre opció, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

We use our own and third-party cookies to improve your experience and our services, analyzing browsing on our website. If you continue browsing we will consider that you accept its use. You can get more information in our Cookies Policy.

Tancar text